Balík zvuků pro vozy

 

 

Vývoj verzí pro MSTS byl ukončen. Další vylepšení se týká jen Openrails, kde je mnohem více možností

-         Kompletní ozvučení brzd, zvuky reagují na skutečné brzdění. 

-         Ozvučení dveří

 

 

Aktualizace

 

6. 3. 2017

- zvuky syčení reagující na změny tlaku v potrubí

 

22. 10. 2007

- ozvučení dveří jednotky Bpjo

 

15. 2. 2017

- opraveny drobné chyby ve verzích pro OR. Nebyly slyšet zvuky brzdových kotoučů.

- sjednocená slyšitelnost na 500 metrů u všech verzí

 

13. 6. 2016

- přidány verze pro hru Open Rails. Liší se označením "-OR" v názvech *.sms souborů. To je potřeba doplnit ve směrování na zvuky

 

19. 7. 2009

- přidány zvuky pro hlubinové vozy Uaai

- drobné úpravy u všech řad

 

Nahrávky:

Zvuky nákladních vozů – Dejv (david.vasica@t-email.cz)

nahrávky nových zvuků a zpracování do MSTS – Jacek (Petr.Smutek@seznam.cz)

 

 

POUŽITÍ JEDNOTLIVÝCH *.SMS SOUBORŮ

 

010                               vozy řady 010 a jiné dvounápravové lehké vozy, např. Blm, BDlm

Be                                 všechny starší dvounápravové vozy, např. Be, Bi, Ce, Ci, Dsd, rybáky

Bpjo-ad                        krajní díly patrové jednotky Bpjo

Bpjo-bc                        vnitřní díly patrové jednotky Bpjo

Uaai_1                         přední podvozky hlubinového vozu

Uaai_2                         zadní podvozky hlubinového vozu

Balm                             všechny osobní čtyřnápravové vozy s brzdovými zdržemi kromě typu Y nebo X. např. Bix, Bam,           Calm,  Ca, Da, DFa, atd.

 

Ozvučení pomocí výše uvedených *.sms souborů je aktivní i při pohledu cestujícího. To znamená, že v odstavci Inside ve *.wag souboru už NEMUSÍ být odkaz na další *.sms soubor

 

Názvy následujících *.sms souborů byly záměrně ponechány, i když jsou některé soubory duplicitní, aby nebylo nutné upravovat desítky odkazů ve *.wag souborech

 

CDvuzNakl2n                       nákladní vozy dvounápravové prázdné

CDvuzNakl2nLozeny            nákladní vozy dvounápravové ložené

CDvuzNakl4n                       nákladní vozy čtyřnápravové prázdné

CDvuzNakl4nLozeny            nákladní vozy čtyřnápravové ložené

CDvuzOs2nEx                      totéž co Be.sms

CDvuzOs4nEx                      osobní vozy čtyřnápravové klasické stavby s brzdovými zdržemi

                                            např. všechny vozy typu Y – A, AB, B, BDs, Bc, Ds, WLAB

CDvuzOs4nIn                       totéž co CDvuzOs4nEx.sms, ozvučení pohledu cestujícího

CDvuzOsKlima4nEx              osobní vozy čtyřnápravové klimatizované

                                            např. Ampz, Bmz, WRmz, WLABmee

CDvuzOsKlima4nIn              totéž co CDvuzOsKlima4nEx.sms, ozvučení pohledu cestujícího

CDvuzOsVetr4nEx               osobní vozy čtyřnápravové klasické stavby s brzdovými kotouči

                                           např. Bdmtee, BDbmsee, Bte, Bdt

CDvuzOsVetr4nIn                totéž co CDvuzOsVetr4nEx.sms, ozvučení pohledu cestujícího

 

 

Použití v Open Rails

Pro správnou funkci pod Open Rails je potřeba ve *.wag souborech doplnit ve směrování za názvy *.sms souboru výraz "-OR"

Příklad:

Balm-OR

CDvuzOsVetr4nEx -OR

 

 

Stáhnout

Počet stažení