Balík zvuků pro parní lokomotivy

 

Použití jednotlivých *.sms souborů  

xxxcab.sms                           - ozvučení v kabině

xxxeng.sms                           - ozvučení při vnějším pohledu

xxxpos.sms                           - ozvučení postrku

475.1s-cab                            - je určen pro lokomotivy 475.1 s mechanickým           přikladačem. Místo nabírání uhlí lopatou je v budce slyšet zvuk "štokru". 

xxx-Gxxx.sms                       - je určen pro lokomotivy s dyšnou Giesel

556.0_Ixxx.sms                     - je určen pro lokomotivy řady 556.0 I. výrobní série

556.0_IIxxx.sms                    - je určen pro lokomotivy řady 556.0 II. výrobní série

tendr.sms                               - soubor pro ozvučení tendrů. Je univerzální pro všechny řady.

 

Soubor xxxpos.sms slouží pro postrk nebo přípřež. Zvuky parního stroje se tu mění v závislosti na rychlosti. Při poklesu rychlosti se zvuky vypnou, při opětovném zrychlení lokomotiva zase "zabere".

Postrkovou verzi jsem se co nejvíce snažil sladit s ostatními *.sms, takže vlaková lokomotiva zabírá stejně jako postrková. Velmi zajímavé je použití přípřežní lokomotivy, obě se totiž "hádají" stejně jako ve skutečnosti.

Postrková i normální verze obsahuje ozvučení v misi, liší se ale v několika detailech:

Normální verze

- při rozjezdu lokomotiva zapíská

- při přibližení k pozici hráče na vzdálenost 350 a 100 metrů lokomotiva zapíská

- těsně před zastavením se spustí kompresor a vypne se až po následném rozjezdu

Postrková verze

- neobsahuje zvuky píšťaly a kompresoru

- zvuky parního stroje jsou nastaveny tak, aby se přepínaly nepatrně později, než u normální verze. Tím je docíleno onoho "hádání se" obou lokomotiv i na počítačem řízené soupravě.

Úzkorozchodné lokomotivy mají ozvučení klapotu kol, které se liší počtem náprav. U normálněrozchodných lokomotiv jsem to nepoužil, na koridorových tratích by to působilo divně.

 

nahrávky a zpracování do MSTS

nahrávky 498.1 a zpracování do MSTS – Dejv 

nahrávky ostatních řad a zpracování do MSTS – Jacek 

Dejvovy zvuky pro 498.1 jsou původní. Bylo upraveno jen nastavení zvuků brzd, kompresoru a vyrobeno ozvučení v misích a postrková verze. Dejvovi děkuji za povolení.  

Aktualizace

- 25.1.2009, doplnění *.sms souborů pro řadu 310.0

 

Archiv je kvůli velikosti rozdělen na několik části:

*.wav soubory pro parní lokomotivy  aktualizace 7.10.2008

*.sms soubory pro parní lokomotivy   aktualizace 25.1.2009

 

 

UPOZORNĚNÍ K NASTAVENÍ *.ENG SOUBORŮ

 

V řádku „SmallEjectorOrCompressor( 0 1 1 )“ přepište poslední číslo na 0. Při startu hry tak bude kompresor vypnutý. V opačném případě zvuk blbne. Tato změna je nutná i u odladěných *.eng souborů. Tato změna je nutná

 

Známé chyby MSTS

Je-li při startu hry zabržděná průběžná brzda, spusťte nejdřív kompresor a až po doplnění hlavního vzduchojemu na provozní tlak můžete odbrzdit. Pokud odbrzdíte dřív, zvuk kompresoru se nedá vypnout. Při dalším odbrždění už toto nehrozí.