Balík zvuků pro motorové lokomotivy

 

 

Všechny *.wav i *.sms soubory pro všechny řady motorových lokomotiv budou v jedné složce. Tím odpadávají další podsložky s názvem řady. Směrování bude tedy vypadat takto:

"../../ZVUKY/loko_diesel/xxxcab.sms"

"../../ZVUKY/loko_diesel/xxxeng.sms"

nebo

"../../common.snd/sndDlok/xxxcab.sms"

"../../common.snd/sndDlok/xxxeng.sms"

 

Použití v Open Rails

Pro správnou funkci pod Open Rails je potřeba v *.eng a *.wag souborech doplnit ve směrování za názvy *.sms souboru výraz "-OR"

Příklad:

742.370cab-OR

742.370eng-OR

Tyto soubory budu postupně doplňovat v aktualizacích

 

Při instalaci zvolte umístění, které používáte

 

 

Stáhnout/download

Balík zvuků pro motorové lokomotivy (1. 9. 2020)     Počet stažení  

 

Balík *.eng souborů s úpravami pro nové zvuky - 1. 9. 2020

 

Email: Petr.Smutek@seznam.cz