Balík zvuků pro tramvaje, verze 1.0

 

Archiv obsahuje  zvuky pro Pikkovy modely tramvají T3, Ringhoffer a Vrbamův model Astry. Na rozdíl od lokomotiv se u tramvají nedají některé zvuky nahrát tak, aby byly použitelné pro MSTS, proto jsou uměle vyrobené.

 

Při instalaci zvolte umístění, které používáte

 

Stáhnout