ZVUK KOMPRESORU SE NEVYPÍNÁ

 

Je-li při startu hry zabržděná průběžná brzda, počkejte než kompresor doplní hlavní vzduchojem na provozní tlak. Teprve pak můžete odbrzdit. Pokud odbrzdíte dřív, zvuk kompresoru se nedá vypnout. Při dalším odbrždění už toto nehrozí.

Pokud už k zacyklování zvuku dojde, pomůže jedině nový start hry nebo SAVE/LOAD

 

Odlišnosti u trakcí:

- u elektrických lokomotiv je třeba nejprve zvednout sběrač, aby se kompresor spustil

- u parních lokomotiv je třeba nejprve kompresor pustit klávesou "J".

 

Tip:

Některé aktivity začínají ihned po startu posunem samotné lokomotivy. Nutné čekání se dá obejít odbrzděním pomlčkou (odvětrání brzdových válců ventilem OL2)