zpět

Stránky MSTS

VOZIDLA PRO MSTS

  Motorový vůz 843.026-6, verze 3.2

Protože existuje nový dokonalejší model vozu 843, rozhodl jsem vyrobit nový skin vozu 843.026-6. Velký dík patří Vrbamovi za souhlas se zveřejněním.

 

Motorový vůz 843.026-6 z DKV Olomouc (bývalé PJ Krnov) nese na čelech jméno "Amálka" (pro bezproblémový provoz) a na bocích je opatřen znakem města Krnov

Ovládání vozu je nastaveno tak, aby se co nejvíce blížilo realitě, zejména sloučením akcelerace, vlakové brzdy a EDB do jediného ovládače. Ještě je třeba upravit přídavnou brzdu, ale na naléhání několika lidí jsem se rozhodl vůz uveřejnit v současné podobě.

Chování vozu je téměř shodné s minulou verzí, k několika změnám ale došlo:

1) zvýšil se počet verzí vozu o obrácené a se strojvedoucím nebo bez.

2) u všech verzí správně nastavená světla. Počítačem řízený vůz svítí, odstavený vůz (loose consist) svítí taky. Polohy spínačů jsou následující,

- 0, poziční bílá světla na obou čelech - určení čistě pro posun. Tato světla svítí do soupravy i po přivěšení jako ve skutečnosti

- 1, poziční bílá světla, vzadu červená, tlumená dálková

- 2, poziční bílá světla, vzadu červená, plná dálková

3) upravena startovací poloha brzdiče, aby se souprava samovolně nerozjela

4) upraveny doby plnění a vypouštění vzduchu podle reality - nové zvuky to umožňují

- Názvosloví a umístění souborů se oproti původnímu modelu nezměnilo, není nutné opravovat consisty. 

Archiv s motorovým vozem byl rozdělen z důvodů snadnější distribuce na dvě části. První část obsahuje soubory s modelem a texturami a druhá část obsahuje soubory definující chování vozidla. V mnoha případech již není nutné při úpravách chování opětovně stahovat i model, ale stačí si stáhnout jen malý archiv obsahující *.eng a *.sd soubory.

Aktualizace 4.9.2008

- v *.souborech upraveny odkazy na zvuky nového balíku zvuků. Umístění je "../../common.snd/sndMlok/"

 

843.026-6 model (7,60 MB)

843.026-6 chování pro 30 cm (14,68 kb)

843.026-6 chování pro 80 cm (13,23 kB)

Zvuky je možno stáhnout zde

Kabina je ke stažení zde.

autor modelu: Vrbam

autor skinu: Jacek

úprava *eng. souboru: Ppoollll, Jacek